Anna Bak portret 2019

Cześć, jestem Ania.

Otulam wiedzą, spokojem i zaufaniem.
Wierzę w rekrutację opartą na relacji.
I pomogę Ci zbudować dobre doświadczenia rekrutacyjne.

Tak jak Ty, chcę się rozwijać i dobrze wykonywać swoją pracę.
Chcę być autentyczna w tym, co robię. Chcę, by moja praca miała znaczenie.
Wychodzi różnie ;)

Bo czasem się mylę. Często wątpię i zadaję pytania.
Lubię przemyśleć decyzje i odpowiedzi.
I tak, jak wielu kobietom, czasem brak mi wiary w siebie.

Wiem jednak, że jako rekruterka mogę Ci pomóc.
Chcę, byś budowała w rekrutacji dobre relacje.
Dlaczego to dla mnie ważne?

Wierzę, że dobra rekrutacja opiera się na relacji.
To jak budowanie związku, gdy obie strony się poznają i decydują na wspólną przyszłość.
Nie ma miejsca na oszukiwanie.

To dlatego w rekrutacji wkurzają mnie olewający kandydaci i niemili managerowie.
I brak widełek finansowych mnie wkurza.
Boli mnie także niedocenianie pracy rekruterów, a smuci bezradność kandydatów.
I brak wiary w siebie u kobiet.

W swojej działalności promuję więc szczerość i dobre relacje.
Tłumaczę trudne sprawy w prosty sposób. I cieszy mnie rozwój innych.
Lubię słuchać. Umiem zadawać właściwe pytania.
Kocham myśleć i uczyć się nowych rzeczy.
I w każdym widzę potencjał i dobro.

Dlatego nie znajdziesz tu metod manipulacji w rekrutacji ani szybkich sposobów na znalezienie pracy marzeń.
Nie dam Ci też złotych rad (poza tą jedną!) ani jedynej słusznej wiedzy.
Oferuję Ci dyskusję i refleksję, skrawki praktyki i codzienności.
Szczerość i wsparcie w procesie rekrutacji.
Ale to Ty ustalasz kierunek.
A o relację zadbać możemy razem :)

UK flag
www.flagpictures.org

Dear English-speaking Visitor! ;)

My name is Ania and I help building good recruitment experience.
I believe in trust-based recruitment.
And I can hug you using knowledge, calmness and trust.

Just like you, I want to develop my skills and deliver outcomes on a professional level.
I want to be authentic and feel that my work has a bigger sense.
Not always feeling that though ;)

Sometimes I make mistakes. I often have doubts and ask questions.
I prefer to think in advance to any decision or action.
And, as many women in the world, there are moments when I lose my self-confidence.

Despite (or maybe because) of that I know I can help you.
Support you in building your own good recruitment relations.
Why I believe it is important?

I believe that good recruitment should be based on a good relation.
Just like in a relationship – both sides get to know each other and decide about the future.
There is no space for cheating.

That is why passive-aggressive candidates and impolite managers annoy me.
As well as hidden salary ranges ;)
Small part of me suffers when recruiters hard work is undervalued.
And it saddens me when I see candidates not trusting their skills.

As a Good Recruiter (Dobra Rekruterka) I promote honesty and good relations.
I explain complex problems in a simple way. And my heart jumps from joy when I see development of others.
I like to listen. I am asking the right questions.
I LOVE to think and learn new things.
And I see a potential and good in everyone.

That is why you will not find here any manipulation tricks or quick ways to find your dream job.
Nor golden rules (except this one!) and “the only” truth and wisdom.
I can offer you discussion and reflection, practice and daily struggles.
Honesty and support in recruitment process.
But you need to set the direction of the journey.
The right relation we can build together :)

Ps. You might find here some Ponglish-like sentences’ structure ;)
That is the reason why this site is in Polish only ;)
(Google Translate is Your best friend)